Materialen die je beschadigt of verliest, moeten vergoed worden.
Wij gaan ervan uit dat de bibliotheekmaterialen ongeschonden aangeboden worden. Kijk ze voor de zekerheid even na voor je de bib verlaat.

Prijs?

Bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs aangerekend, vermeerderd met administratiekosten.

Bij kleinere beschadigingen wordt een forfaitair bedrag aangerekend.