LIDMAATSCHAP

Lidgeld

Personen jonger dan 18 jaar : geen bijdrage.

Personen vanaf 18 jaar : 5 euro per jaar (12 maanden).

Lenerspas

Bij inschrijving gratis.

In plaats van een lenerskaart kan je ook de identiteitskaart als lenerspas gebruiken (aan te bevelen).

Leengeld

Het lenen van documenten, van welke aard ook, is gratis.

 

COMFORTDIENSTEN

Reserveren van documenten

Ter plaatse, telefonisch of via internet : 1 euro per document.

Boek aanvragen bij een andere bibliotheek (interbibliothecair leenverkeer) bij een andere Belgische openbare bibliotheek : 3,00 euro.

Fotokopiëren / printen

A4 (zwart) : 0,10 euro/bladzijde

A4 (kleur) : 0,50 euro/bladzijde

A3 (zwart) : 0,20 euro/bladzijde

A3 (kleur) : 1,00 euro/bladzijde

Raadpleging internet : gratis.

TELAATGELD

Bij het overschrijden van de uitleentermijn moet je telaatgeld betalen. Het telaatgeld gaat in op de dag na het verstrijken van de gewone uitleentermijn. Voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,10 euro per document per dag.

MANINGSBRIEVEN

Gewone maningsbrief of maningsmail : gratis

Herinneringsnota : 1,00 euro.

BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL

Bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs aangerekend, vermeerderd met administratiekosten.

Bij kleinere beschadigingen wordt een forfaitair bedrag aangerekend.

 

BETAALAUTOMAAT

Betalen via de betaalautomaat kan enkel als je je kenbaar maakt via jouw eID of bibliotheekpas (voor kinderen).

Betalen kan cash of met bankkaart. De automaat aanvaardt muntstukken (vanaf 0,05 euro) en biljetten (5, 10 en 20 euro). Probeer zo gepast mogelijk te betalen want er worden enkel munten teruggegeven.

Na elke betaling kan je een ticket als betaalbewijs afdrukken.
 

ONLINE BETALEN

Geen kleingeld of betaalkaart op zak tijdens je bibliotheekbezoek?
Je geraakt momenteel niet in de bib, maar je wil jouw lidgeld betalen, of je hebt nog een openstaand bedrag? 

Geen probleem, want de bib gaat helemaal mee met zijn tijd.
Lidgeld, boetes, reserveringskosten, noem maar op: je betaalt snel, handig en coronavirusvrij met je "mijn.bibliotheek"-account.

Lees meer