Omwille van de verschillende noden van de onderwijsinstellingen hebben wij een aantal extra voorzieningen gecreëerd.

Dit komt neer op enkele lidkaarten met extra mogelijkheden voor verschillende doelgroepen:

  • Abonnement Leerkracht
  • Klaskaart

Abonnement Leerkracht

Als leerkracht kan je in de bibliotheek op vertoon van de KLASSE-lerarenkaart het abonnement "Leerkracht" bekomen.

Het abonnement Leerkracht is betalend: 5 euro lidgeld/jaar.

Met deze kaart kan je extra materialen lenen voor didactische doeleinden. Dit abonnement is persoonlijk.

Met het abonnement Leerkracht kan je in totaal 40 stuks lenen uit het volledige collectieaanbod. Daarnaast kan je als leerkracht exclusief gebruik maken van het aanbod OLE-koffers.

De uitleentermijn is 28 dagen. Je kan 1 keer verlengen

Bij laattijdig terugbrengen wordt boete aangerekend.

De abonnement Leerkracht staat ook open voor leerkrachten in opleiding, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse opvang, mits inleveren van het ingevulde inschrijvingsformulier.