Onderwijs

De onderwijsinstellingen en de bib streven naar een intense samenwerking om de kinderen en de jongeren alle mogelijke kansen te bieden.

Educatie is dé hoofddoelstelling van de school en één van de hoofdopdrachten van de bib, naast ontspanning, informatie en ontmoeting.

De jeugd is de toekomst en daarom willen wij samen sterk investeren in de Beringse jeugd.
Om zowel de kinderen als de leerkrachten te ondersteunen biedt de bib een gericht collectieaanbod en een aantal extra diensten aan.

Aanbod

De bib biedt de talrijke onderwijsinstellingen van Beringen een uitgebreide collectie en diensten aan.

Aandacht voor educatie loopt als het ware als rode draad doorheen de bibliotheek.

Lerarenkaart en klaskaart

Omwille van de verschillende noden van de onderwijsinstellingen hebben wij een aantal extra voorzieningen gecreëerd.

Dit komt neer op enkele lidkaarten met extra mogelijkheden.

Klasuitleningen

Met deze service willen wij alle kinderen van het basisonderwijs van Beringen de kans geven op regelmatige tijdstippen de bibliotheek te bezoeken en te leren kennen.