Met deze service willen wij alle kinderen van het basisonderwijs van Beringen de kans geven op regelmatige tijdstippen de bibliotheek te bezoeken en te leren kennen.

Gratis busvervoer

Om alle kinderen dezelfde mogelijkheden te geven richt het Stadsbestuur gratis busvervoer in voor de scholen die zich niet op wandelafstand van één van de bovenvermelde bibliotheken bevinden.

Werkwijze

De leerlingen komen regelmatig, om de 5 weken, in klasverband naar de bib.  

De leerkracht beschikt over één klaskaart.

Tijdens een klasuitlening kunnen in totaal maximaal 100 materialen geleend worden op een klaskaart.

Per materiaal gelden volgende maxima:

  • 100 jeugd verhalen
  • 100 jeugd informatie
  • 30 jeugd strips
  • 30 jeugd tijdschriften
  • 30 daisyboeken
  • 30 luisterboeken

De uitleentermijn loopt tot het volgende bezoek.

Verlengen van geleende boeken is mogelijk.