Vanaf 25 maart 2019 is het nieuwe reglement van kracht.

Lees hier het integrale gebruikersreglement van bibliotheek Beringen.
Dit reglement en de retributie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 11/03/2019 en is van kracht vanaf 25/03/2019.