Boek
Nederlands

Antigone's keuze

Antigone's keuze

Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
Titel
Antigone's keuze
Auteur
Willy Schuyesmans
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2003
63 p.
ISBN
90-5908-055-6

Besprekingen

Na zijn navertelling van Oedipus' tragische geschiedenis wil Willy Schuyesmans met Antigone's keuze het verhaal van Oedipus' dochter Antigone toegankelijk maken voor de jeugd. In het woord achteraf verwijst hij naar zijn bron, de tragedie van Sophocles, met de uitdrukkelijke bewering dat hij de oorspronkelijke tekst met veel respect heeft behandeld.

"Hoe zwaar is het om een mens te zijn"

antigone's keuze

Van het drama heeft Willy Schuyesmans een verhalende prozatekst gemaakt, al komen er nog heel wat dialogen en langere monologen in het verhaal voor. De reien of spreekkoorteksten brengt de auteur hier als liederen van een marktzanger. Die geeft commentaar en beschouwingen bij wat Antigone overkomt en vertelt over verwante mythologische voorvallen. Haar twee broers, Eteokles en Poluneikes, vochten in verschillende kampen om de stad Thebe en ze sneuvelden daarbij door elkaars hand. Kreon, Oedipus' oom en schoonbroer, regeert nu over de sta…Lees verder
Antigone wil tegen de wil van de vorst haar overleden broer begraven, wat haar het leven kost. Deze navertelling van 'Antigone' van Sophocles is vlot leesbaar en in modern Nederlands verteld. Toch wordt de oorspronkelijke Griekse tragedie nauwgezet gevolgd. De toneelteksten zijn grotendeels in dialoogvorm omgezet en de spreekkoren zijn vervangen door liedteksten (in dichtvorm) van een marktzanger te Thebe. Als de jongere lezer geen kennis heeft van de klassieke mythologie en/of het vorige boekje van deze auteur ('De ogen van de tiran'* - het Oedipus-verhaal) niet kent, zal het moeilijk te begrijpen zijn. Het nawoord met uitleg van de schrijver is qua woordkeus niet echt afgestemd op jongeren. Ook de thematiek, met de zelfmoorden en het levend begraven van Antigone, is niet licht verteerbaar. Aan de andere kant blijft de schoonheid van de klassieke tekst in dit mooi uitgegeven boekje bewaard en zal dit een prachtige en aangrijpende kennismaking met de Griekse tragedie zijn. Vanaf ca. 1…Lees verder

Over Willy Schuyesmans

Willy Schuyesmans (Oostende, 11 juni 1945) is een Vlaams jeugdauteur en journalist. Sinds eind jaren 80 werd hij bekend als schrijver van jeugdboeken, waarvan er verschillende in Vlaanderen een bekroning kregen.

Biografie

Na zijn studies werd Schuyesmans journalist. Hij schreef zijn eerste boek pas toen hij 43 was. Dat gebeurde na een ontmoeting in 1985 met gorillaonderzoekster Dian Fossey in Rwanda, waar hij als journalist aan het werk was. Zijn werk als reporter inspireerde Willy ook voor zijn volgende twee boeken over de bedreiging van de zeehonden in de Waddenzee en de uitroeiing van de olifanten in Afrika. In veel van zijn boeken staan natuur en milieu centraal.

Toch is de natuur niet zijn enige thema. Zelf heeft hij een boontje voor 'Stilstaan', een boek over een jongen van tien die onverwachts sterft. En in 'Middernachtzonde' is jaloersheid - en wat die onhebbelijke emotie kan aanrichten - het centrale thema.

Lees verder op Wikipedia