Boek
Nederlands

Het verhaal van Aeneas

Metrische vertaling van de zes bekendste boeken van de 'Aenei͏̈s', het heldenepos van Vergilius (70-19 v.Chr.) over de stamvader van de Romeinen.
Titel
Het verhaal van Aeneas / Vergilius ; vert. en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema
Auteur
Publius Vergilius Maro
Vertaler
M. D'Hane-Scheltema
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Aeneis
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2008 | Andere uitgaves
365 p.
ISBN
9789025363710

Besprekingen


Vergilius leefde in de woelige eerste eeuw v.C. en beleefde de overgang van republiek naar principaat onder Augustus. De burgeroorlogen van de eerste eeuw hadden sociale ontwrichting en algemene ellende tot gevolg. Augustus streefde naar een politieke, sociale, economische en religieuze restauratie. Dichters stelden hun talenten in dienst van het keizerlijke herstelprogramma: de literatuur vervulde de rol van de huidige massamedia. Dat ook Vergilius zijn poëtisch talent in dienst stelde van de 'nieuwe orde', klinkt vandaag misschien niet sympathiek. Dat neemt echter niets weg van de kwaliteiten van zijn werk.

Het eerste deel van de Aeneïs (boeken I-VI) beschrijft de zwerftochten van Aeneas na de val van Troje. In Carthago vertelt hij aan koningin Dido over de ondergang van Troje en zijn latere lotgevallen. Dido wordt verliefd op hem, maar wanneer de goden hem aan zijn opdracht herinneren, trekt hij verder. In Italië bezoekt hij de onderwereld, waar hem de grootheid v…Lees verder
In twaalf boeken en in totaal 9896 verzen geeft de Romeinse dichter Vergilius (70-19 v. Chr.) gestalte aan de Trojaan Aeneas als stichter van Rome. Behalve op Homerus' verhaalstof grijpt hij ook terug op thematische en stilistische ingrediënten van diens epos: de beslissende rol van het lot (dat machtiger is dan de goden en bepaalt dat Aeneas zijn missie volbrengt); het constante godengekonkel (waardoor Aeneas' tocht extra veel gevaarlijke en bloedige jaren kost); voorspellingen; uitgesponnen beschrijvingen en opsommingen; epitheta; en de typische, breed uitgewerkte vergelijkingen. Afgezien van de sublieme wijze van imiteren is de toegevoegde waarde aanzienlijk: zo is het verhaal doordrenkt van vernuftige verwijzingen naar episodes uit Romes historie tot Vergilius' tijd, en van prachtige lyriek. De Nederlandse vertalingen van de laatste vijftig jaar zijn overwegend prozavertalingen; recent verscheen een andere metrische vertaling van Piet Schrijvers. De jambische verzen van mevrouw D'…Lees verder

Over Publius Vergilius Maro

Publius Vergilius Maro (in de middeleeuwen ook geschreven als Virgilius; vroeger in het Nederlands Vergiel of Virgiel) (Mantua, 15 oktober 70 v.Chr. – Brindisi, 21 september 19 v.Chr.) was een Romeins dichter.

Zijn bekendste werk is de Aeneis, het grote heldendicht waarin de grootheid van Rome, van Romes oorsprong en verleden wordt bezongen. Dit werk moest even beroemd worden als de Ilias en de Odyssee van Homerus, het heeft dan ook een gelijkaardige inhoud, maar het is kritischer geschreven. Vergilius verschijnt ook in La Divina Commedia van Dante Alighieri, waar hij Dante begeleidt door het Vagevuur en de Hel.

Levensloop

Bronnen voor Vergilius’ leven

De belangrijkste bron voor Vergilius’ leven is de Vita Vergilii (Het leven van Vergilius) van de vierde-eeuwse schrijver Aeli…Lees verder op Wikipedia