Boek
Nederlands
Leerdichten over de liefde van de Romeinse schrijver (43 - 17 v.Chr.).
Onderwerp
Liefde
Titel
Lessen in liefde / Ovidius ; vert. door M. d'Hane-Scheltema
Auteur
Publius Ovidius Naso
Vertaler
M. D'Hane-Scheltema
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Ars amandi ; Remedia amoris
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2004
208 p.
ISBN
90-253-3680-9

Besprekingen

Ovidius, vooral bekend als dichter van de Metamorfosen, schreef bij het begin van onze tijdrekening Lessen in liefde (Ars amandi of Ars amatoria). In de eerste twee boeken leert hij mannen hoe ze een vrouw kunnen versieren en behouden. In het derde boek zet hij uiteen hoe vrouwen aan een minnaar kunnen geraken. Verder geeft hij in Lessen tegen de liefde (Remedia amoris) raadgevingen om liefdesverdriet te lenigen.

Ovidius heeft deze werkjes als leerdicht voorgesteld, en hij heeft daarbij zelfs niet de gebruikelijke inspiratie van de muzen nodig, omdat hij uit eigen ervaring kan spreken. Hij raadt mannen o.m. aan om de vrouwen naar de mond te praten, hen te benaderen als ze door hun man gekwetst zijn, veel te beloven en geen toverdrank te gebruiken. Om van liefdesverdriet verlost te worden, moeten ze te veel vrije tijd vermijden, de mooie momenten vergeten, veel aan de lichamelijke gebreken van de vrouw denken, en zelfs er twee vriendinne…Lees verder
De bekende vertaalster van antieke literatuur M. d'Hane Scheltema (o.a. vertalingen van de Metamorphosen van Ovidius, de Satiren van Juvenalis en de Aeneis van Vergilius) heeft onder de titel "Lessen in liefde" het beroemde leerdicht van Ovidius (43 v. Chr. - 17 na Chr.) over de liefde, de Ars Amandi, en zijn tegenpool, de Remedia Amoris, vertaald. Beide gedichten zijn buitengewoon origineel en on-Romeins frivool. In de Ars Amandi gebruikt Ovidius het serieuze genre van het leerdicht om mannen (in boek 1 en 2) en vrouwen (in boek 3) te onderwijzen in de kunst van het versieren, en in de Remedia Amoris leert hij hoe iemand weer van de liefde af kan komen. Met zijn pleidooi voor de (overspelige) liefde riep Ovidius de woede van keizer Augustus over zich af, wat mede leidde tot zijn verbanning. De gedichten zelf zijn echter bewaard gebleven en zijn, in de fraaie vertaling van d'Hane, nog steeds zeer actueel. Een voorwoord, verklarende noten, een namenregister en een korte biografie van O…Lees verder

Over Publius Ovidius Naso

Publius Ovidius Naso (Sulmo, 20 maart 43 v.Chr. - Tomis, 17 na Chr.) behoort samen met Vergilius, Horatius, Propertius en Tibullus tot de grote dichters uit het augusteïsche tijdvak. Samen met de eerste twee wordt hij beschouwd als de canonieke dichters van de Latijnse literatuur. Met de laatste twee vormde hij de elegiaci. Ovidius was bevriend met Propertius, Bassus en Ponticus. Vergilius en Tibullus zouden al gestorven zijn voordat Ovidius hen had kunnen ontmoeten, hoewel Ovidius zelf wel stelt Vergilius gezien te hebben.

Ovidius' poëzie staat bekend om zijn speelse en vernieuwende karakter, vooral in de manier waarop wordt omgegaan met traditionele verhalen en genres. Zijn bekendste werken zijn de Metamorphosen, een mythologisch epos; de Heroides, een verzameling brieven van, voornamelijk, mythologische vrouwen aan hun minnaars; de Ars Amatoria, een leerdicht over verleidingstechnieken; en de Amores, een verzameling elegieën. Ook schreef Ovidius de Tristia en de Epi…Lees verder op Wikipedia