Boek
Meertalig

Glans : gedichten

Paul Claes (auteur)

Glans : gedichten

Gedichten in het Frans en het Nederlands over paren uit de klassieke mythologie.
Bevat
Bevat: Destruction = Vernietiging La Loi = Oedipus La Vierge = Sfinx La Reine = Iocaste Actson = Artemis Hippolyte = Phaedra Antse = Antaeus La Cire = Icarus Oreste = Electra Persse = Gorgo Cybple = Attis Nsmssis = Narcissus La Voie = Echo Purification = Zuivering La Torche = Cassandra Achille = Penthesilea Aeaea = Circe L'Ecueil = Sirene Nausicaa = Odysseus La Plne = Penelope Elissa = Dido La Flamme = Heracles Orphse = Eurydice Nsphsls = Ixion La Damnse = Danaude La Pierre = Sisyphus Illumination = Verlichting Labyrinthe = Ariadne L'Une = Selene Cors = Hades Psychs = Amor Laurier = Daphne Syrinx = Pan Minotaure = Europa Le Cygne = Leda La Belle = Callisto Percse = Danao Jason = Mythe Epiphanie = Semele
Titel
Glans : gedichten
Auteur
Paul Claes
Taal
Meertalig
Parallele titel
Feux
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2000
90 p.
Aantekening
Met Nederlandse en Franse teksten
ISBN
90-234-4800-6

Besprekingen

Frans- en Nederlandstalige poëzie van Paul Claes Sublieme glans

..

Man en vrouw, eigen en vreemd, oud en nieuw. De tweetalige dichtbundel Glans van Paul Claes staat in het teken van deze tegenstellingen. Klassieke paren als Orpheus en Eurydice of Apollo en Daphne zoeken elkaar in een spel van aantrekking en afstoting. Dat levert schitterend poëtisch vuurwerk op.

Wie zijn Iocaste, Artemis, Phaedra, Electra, Cassandra, Penthesilea, Daphne, Europa, Leda, Danaë? Sommigen kennen deze mythologische figuren uit muziek, toneel, schilderijen, beeldhouwwerk. Op school hebben we maar heel weinig over hen gehoord, alleen door zelfstudie zijn we met hen vertrouwd. Zijn die verhalen nu nog zinvol voor ons? Paul Claes meent van wel. Zijn tweetalige, Nederlands-Franse dichtbundel Glans/Feux put uit de Griekse mythen psychologische modellen: pregnante beelden die de relaties tussen mannen en vrouwen verbeelden. Tegelijk met de mythologie wordt de metriek tot nieuw leven geroepen. De Franse sonnetten tellen slechts twee of drie lettergrepen per vers, …Lees verder

Paul Claes is een voortreffelijk creatief auteur en een schitterend vertaler van poëzie; daarover kan niet de minste twijfel bestaan. Zijn eigen literaire oeuvre blijft echter vooralsnog in de schaduw van zijn vertalerswerk. Eigenlijk hoeft dat niet echt te verbazen, en een schande is het evenmin. De enorme kwaliteiten die de vertaler kenmerken -- zijn enorme eruditie, zijn indrukwekkende talenkennis, zijn magistrale kennis van het Nederlands -- blijken immers evenzovele hinderpalen wanneer Paul Claes zelf gedichten wil schrijven. Zijn jongste dichtbundel vormt daarvan opnieuw een illustratie. De bundel bevat een aantal Franse sonnetten, met vaste rijmklanken en versregels van twee en drie lettergrepen. Die krachttoer wordt vervolgens omgezet in Nederlandstalige kwatrijnen, die eerder herschrijvingen dan wel letterlijke vertalingen vormen. Het geheel is strak gestructureerd volgens een aantal Griekse mythen (waarbij de titels van de Nederlandse en de Franse equivalenten elkaar weer a…Lees verder
Deze tweetalige bundel is een zoektocht in de klassieke mythologie. In tweemaal zesendertig gedichten wordt de tegenstelling belicht tussen man en vrouw: Franse sonnetten van afwisselend twee en drie lettergrepen staan tegenover Nederlandse kwatrijnen en geven een persoonlijke impressie van klassieke paren als Orpheus en Eurydice of Odysseus en Nausicaä. Het zijn stilistisch virtuoze en ingehouden erudiete gedichten, waarin aan de vraag van Ezra Pound om de dode kunst van de poëzie weer tot leven te wekken ruimschoots tegemoet is gekomen. Claes (1943) is vooral ook bekend als vertaler.

Over Paul Claes

CC BY 3.0 - Foto van/door Michiel Hendryckx

Paul Claes (Leuven, 30 oktober 1943) is een Vlaams auteur, classicus en literair vertaler.

Biografie

Claes studeerde klassieke, Nederlandse en Engelse letteren en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde aldaar tot doctor in de letteren met een proefschrift over de antieke elementen in het werk van Hugo Claus: De mot zit in de mythe (1981). Hij heeft een omvangrijk en veelzijdig oeuvre op zijn naam staan dat romans, essays, poëzie, pastiches, vertalingen, bloemlezingen en een woordenboek omvat. Hij schrijft in diverse talen, waaronder Frans, Engels en Latijn (als Paulus Nicolaus).

Hij doceerde aan de universiteit van Nijmegen en aan de hogescholen van Gent en Antwerpen. Thans is Claes erehoofddocent aan de KU Leuven. Hij is lid van het Guido Gezelle Genootschap. Hij was coscenarist van de strip Reinaert de Vos door HugoKé. Van 2009 tot 2016 was hij huisdichter van het weekblad Knack: …Lees verder op Wikipedia