Boek
Nederlands

Max Havelaar

Multatuli (auteur), Marita Mathijsen (nawoord)
Titel
Max Havelaar
Auteur
Multatuli
Nawoord
Marita Mathijsen
Uniforme titel
Max Havelaar, of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
Taal
Nederlands
Editie
20
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2012 | Andere uitgaves
370 p.
ISBN
9789025369477 (hardback)

Andere formaten:

Toegankelijke formaten:

Besprekingen

Een 'wonderlijk allegaartje', zo noemde Maarten 't Hart Max Havelaar, of De koffieveilingen der Nederlandsche maatschappy ooit. Deze klassieke roman van Multatuli (1860) is inderdaad een merkwaardige hutsepot van verschillende verhalen, vormen en stijlen. Toch blijft het boek anderhalve eeuw na publicatie nog altijd sprankelen. De uitmuntende editie van Annemarie Kets biedt de lezer bovendien ook waar hij recht op heeft: de tekst zoals Multatuli hem zelf bedoeld heeft.

"Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, N° 37." Met deze geniaal eenvoudige zin begint Max Havelaar. De omstandigheden waarin de roman is ontstaan, zijn bekend. Eduard Douwes Dekker (die zich pas later Multatuli zou noemen) was in januari 1856 tot assistent-resident van de afdeling Lebak benoemd, een arme en dunbevolkte streek in West-Java. De sociaal bewuste Dekker nam zijn ambt meteen ter harte en voer zwaar uit tegen Karta Natta Nagara, de plaatselijke regent, die er volgens Dekke…Lees verder
Ongewijzigde herdruk van deze editie van Multatuli's meesterwerk, zijn in romanvorm vervatte aanklacht van de 19e-eeuwse koloniale misstanden in Nederlands-Indië. De spelling is aangepast aan de voorkeurspelling, alleen de typische Multatuliaanse y in plaats van de ij is gehandhaafd. Deze tekst is gebaseerd op de laatste door de auteur herziene uitgave (5e druk 1881). Bevat tevens de omvangrijke en curieuze "Aantekeningen en ophelderingen bij de uitgaaf van 1875 (herzien, ongewijzigd en aangevuld in 1881)" van Multatuli. Nieuw is een zeer leesbaar nawoord van Marita Mathijsen. Kleine druk, leeslint.

Over Multatuli

Eduard Douwes Dekker (Amsterdam, 2 maart 1820 – Ingelheim am Rhein, 19 februari 1887) was een Nederlandse auteur en bestuursambtenaar die vooral bekend is geworden vanwege zijn roman Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, die in 1860 verscheen onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel (leed) gedragen' [=multa tuli]). Hij schreef ook toneelstukken, pamfletten - soms in briefvorm - en aforismen.

Douwes Dekker groeide op in Amsterdam en trok in 1838 met zijn vader naar Batavia in Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië), waar hij in 1839 een baan als ambtenaar verwierf. Daar zag hij de vele wantoestanden onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse koloniale bewind.

Zijn debuutroman, de kaderroman Max Havelaar, hekelt op basis van zijn eigen ervaringen de behandeling van de plaatselijke bevolking door Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders. De van 1862 tot 1877 verschen…Lees verder op Wikipedia