Boek
Nederlands

De bekentenis van de leeuwin

Mia Couto (auteur), Harrie Lemmens (vertaler)
Nadat haar zus door een leeuwin is gedood, wordt een jong meisje in een dorp in Mozambique thuis opgesloten en wordt een jager ingehuurd om het dorp tegen de leeuwen te beschermen.
Onderwerp
Mens en dier, Geweld
Titel
De bekentenis van de leeuwin
Auteur
Mia Couto 1955-
Vertaler
Harrie Lemmens
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Portugees
Oorspr. titel
A confissão da Leoa
Uitgever
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 2017
223 p.
ISBN
9789021404950 (paperback)

Besprekingen

Als een leeuw in een kooi

Roman. In de wonderlijke wereld van de blanke Mozambikaan Mia Couto zijn kwesties als seksueel misbruik en maatschappelijke ontwrichting stille, etterende wonden. Dat is in De bekentenis van de leeuwin niet anders.

'Zolang de leeuwen niet hun eigen verhalen verzinnen, zullen de jagers altijd de helden blijven van jachtvertellingen.' Mia Couto (62) begint De bekentenis van de leeuwin met een Afrikaans spreekwoord maar plaatst er meteen een citaat uit het Evangelie van Thomas tegenover: 'Gelukkig is de leeuw die door de mens wordt opgegeten, want de leeuw zal mens worden. En ongelukkig is de mens die door de leeuw wordt opgegeten, want de leeuw zal mens worden'. Daarmee zijn de krijtlijnen uitgezet voor een verkenning van de uitgevlakte grenzen tussen dader en slachtoffer in een patriarchale maatschappij op het breukvlak van traditie en moderniteit.

Het verhaal begint bij Silencia, de zus van Mariamar Mpepe, die wordt gedood door leeuwen, waarop haar vader zijn enige nog levende dochter opsluit. Met de geest van haar zus als gezelschap droomt Mariamar ervan te ontsnappen uit haar geboortedorp Kulumani. Ondertussen wordt in de hoofdstad een j…Lees verder

Leven tussen de leeuwen

Twee dagen nadat de oudere zus van Mariamar door de leeuwen is opgegeten, verschijnt Arcanjo Baleiro in het dorp. De jager heeft eerder al een gevaarlijke krokodil gevangen, nu heeft hij als opdracht de mensenetende leeuwen uit te schakelen.

De nieuwste roman van de Mozambikaanse schrijver Mia Couto (1955), De bekentenis van de leeuwin, speelt zich af op het platteland van het hedendaagse Mozambique. De dorpelingen koesteren hun traditionele waarden en velen van hen identificeren zich met de moordzuchtige leeuwen. Zo ook de 32-jarige, kinderloze Mariamar, die als een van de weinigen in het dorp kan lezen en schrijven.

Net als Couto's vorige roman, het prachtige Vrouwen van as, kent dit boek twee perspectieven. Mariamar geeft haar versie van het verhaal in dagboekachtige hoofdstukken waarin zij fantaseert over een leven ver van het verstikkende platteland. Tussendoor lezen we fragmenten uit het dagboek van de jager. Hij worstelt met zijn liefde voor de mooie verpleegster met wie zijn vermeend krankzinnige broer is getrouwd.

Couto tekent het leven op de savanne met scherpe pen en het is shockerend om te lezen hoe de burgeroorlog die tot begin jaren negentig het …Lees verder

De bekentenis van de leeuwin

Eerste zin. God was ooit een vrouw.

Ooit zag ik op safari in Zuid-Afrika hoe een leeuwin een schijnaanval uitvoerde op een jeep vol fotobeluste toeristen. Zelden zo veel lijkbleke gezichten onder zo’n stralende zon gezien. Hoe majestueus ook, leeuwen blijven roofdieren die je best met rust laat. De legende gaat dat als ze eenmaal mensenvlees geproefd hebben ze niets anders meer willen. Auteur Mia Couto verwerkt een waargebeurd verhaal over een troep leeuwen die een dorp in Mozambique belagen en daar twee dozijn slachtoffers maken. Een jager wordt aangesteld, hoewel de dorpsoudsten argwanend staan tegenover elke buitenstaander. De lokale stropers vrezen bovendien concurrentie en vrouwen worden angstvallig binnengehouden – wie weet wat die vreemde met hun dochters uitspookt?

Een broeierige roman is het resultaat, doorspekt met Afrikaanse mythen over mensen die in dieren veranderen en omgekeerd. Geheimzinnig ook, hoe Couto met tijd en ruimte speelt, met man en vrouw,…Lees verder

Mariamar Mpepe wordt in huis opgesloten nadat haar zus is gedood door een leeuwin. De jager Arcanjo Baleira wordt uitgekozen om op de leeuwen rond Mariamars dorp Kulumani te jagen. Aan de hand van de dagboeken van de twee worden we meegenomen in een droomachtige realiteit, waarin je niet meer weet wie leeuwin en wie mens is. De bekentenis van de leeuwin is zowel een raadselachtig mysterie als een onderzoek naar de onderdrukking van vrouwen. Niets is wat het lijkt. Surrealistisch verhaal dat het conflict tussen oude en nieuwe waarden en de strijd van vrouwen blootlegt. Prachtige sfeervolle roman die tot het einde boeit. António Emílio Leite Couto (1955), beter bekend als Mia Couto, is een Mozambikaanse schrijver. In 2014 ontving hij de belangrijke Neustadt International Prize for Literature. Eerder verschenen van hem onder andere: 'Slaapwandelend land' (2009) en 'Vrouwen van as' (2016)*. António Emílio Leite Couto, beter bekend als Mia Couto, is een …Lees verder

Een kogel doodt twee kanten op

Mia Couto laat zien dat je in Mozambique maar beter geen vrouw kunt zijn.

Wat geldt voor andere wereldtalen zoals het Engels, het Frans en het Spaans, gaat ook op voor het Portugees: de literatuur uit de voormalige koloniën doet inmiddels niet onder voor die van het moederland.

Voor het Portugees begon die ontwikkeling ongewoon vroeg: in de negentiende eeuw, na de onafhankelijkheid van Brazilië. In het Afrikaanse deel van het Portugese rijk zette de literaire bloei pas echt door na de Anjerrevolutie van 1974 en de op de onafhankelijkheidsverklaringen aansluitende, jarenlange burgeroorlogen. De Nederlandse lezer kon dat goed volgen: er verschenen verschillende vertalingen van werk van belangrijke Angolese schrijvers als de getaande verzetsstrijder, politicus en socioloog Pepetela (1941) en de subtiele, geestige scepticus José Eduardo Agualusa (1960), die op dit moment wellicht de vindingrijkste schrijver is van zijn taalgebied.

Mia Couto (1955) is de grote naam uit die andere belangrijke voormali…Lees verder

Over Mia Couto

CC-BY-SA-3.0 - Foto van/door

António Emílio Leite Couto (Beira, 5 juli 1955), beter bekend als Mia Couto, is een Mozambikaans schrijver. In 2014 ontving hij de Neustadt International Prize for Literature.

Biografie

De ouders van Mia Couto waren Portugese emigranten die in de jaren 50 naar de toenmalige Portugese kolonie Mozambique waren verhuisd. Couto werd geboren in Beira waar hij ook opgroeide. In 1971 trok hij naar de hoofdstad Maputo (toen nog Lourenço Marques geheten) om medicijnen te studeren. In dezelfde periode probeerde de guerrillabeweging FRELIMO het Portugese koloniale regime omver te werpen. In 1974 werd Couto journalist voor het blad Tribuna. In 1975 werd Mozambique officieel onafhankelijk en in dat jaar werd hij directeur van het nieuw opgerichte Agência de Informação de Moçambique. In 1983 publiceerde Couto zijn eerste bundel gedichten, Raiz de Orvalho (Wortel van de dauw). Hij bleef nog enige tijd journalist tot hij in 1985 bio…Lees verder op Wikipedia