Artikel uit tijdschrift
Nederlands
Tijdschrift
De leeswelp, Jrg. 10 (2004) nr. 3, p. 98-100
Onderwerp
Erlbruch, Wolf
Titel
Horen, zien en voelen
Interviewer
Marita Vermeulen
Geïnterviewde
Wolf Erlbruch
Taal
Nederlands