Boek
Nederlands

De joden van Antwerpen

Ludo Abicht (auteur)

De joden van Antwerpen

Grepen uit acht eeuwen geschiedenis van de joodse gemeenschap in Antwerpen, aangevuld en verlevendigd met beschouwingen over de holocaust in Belgie͏̈ en over de structuur van de hedendaagse Antwerpse joodse gemeenschap.
Titel
De joden van Antwerpen
Auteur
Ludo Abicht
Taal
Nederlands
Editie
Volledig herzien & geactualiseerd
Uitgever
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 2018
149 p.
ISBN
9789460017018 (paperback)

Andere formaten:

Besprekingen

Hoewel dit boek een herdruk is van een lang geleden uitgegeven publicatie onder dezelfde titel, is voorliggende uitgave omwille van de vele aanvullingen haast niet te vergelijken met de vorige. Abicht beantwoordt vragen als: Wie is jood? Waar komen de Antwerpse joden vandaan? Hoe was sinds reeds meer dan zeven eeuwen en is nu de verhouding tussen een joodse minderheid en de Antwerpse bevolking? Wat is er gebeurd met de joden in Antwerpen tijdens de Middeleeuwen, de belangrijke joodse gemeenschap uit de 16e eeuw en die van vóór de Tweede Wereldoorlog? Wat is in Antwerpen bijzonder aan de joodse gemeenschap wat wereldbeschouwing en religieuze praktijk betreft?

Vanzelfsprekend komen de diverse joodse religieuze richtingen aan bod. Antwerpen heeft de naam het Jeruzalem van het Westen te zijn. De joodse feesten worden toegelicht vanuit de praktijk in de synagoge, thuis en op straat. Besnijdenis bij de jongens, de huwelijksplechtigheid en het huwelijksrecht, de joodse scholen en syna…Lees verder
Er wonen al meer dan zeven eeuwen joden in Antwerpen; toch is er bij de Antwerpse bevolking weinig kennis omtrent deze minderheid. Abicht (1936) - filosoof en publicist, onder meer over het conflict in het Midden-Oosten - wil kennis van en inzicht in de joodse religie, cultuur en geschiedenis vergroten. Hij beantwoordt vragen als: wie is joods? Waar komen de huidige Antwerpse joden vandaan en welke groepen joden hebben voorheen Antwerpen bevolkt? Welke stromingen kent de joodse gemeenschap, van volkomen geassimileerd tot ultraorthodox? Ook de relatie tussen joden en overige Antwerpenaren komt aan bod, inclusief de huidige spanningen tussen joden en moslims. Het is een zeer nuttig, toegankelijk boek, dat prettig leest en handig is ingedeeld. De gegeven informatie geldt natuurlijk voor een groot deel ook voor joden en joodse gemeenschappen elders. De eenvoudig afgedrukte zwartwitfoto's vormen een goede aanvulling op de tekst. Het boek besluit met een wandeling van anderhalf uur door de …Lees verder

Over Ludo Abicht

Ludo Anton Abicht (Oostende, 5 juni 1936) is een Vlaams filosoof, publicist en dichter.

Biografie

Abicht groeide op in Antwerpen en liep school in het Xaveriuscollege in Borgerhout. In 1954 trad hij in bij de jezuïeten. Hij studeerde filosofie en taalkunde. In 1961 trad hij uit de jezuïetenorde. In 1971 haalde Abicht zijn doctoraat Germaanse letterkunde aan de Universiteit van Cincinnati. Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch (Ohio) en Berkeley (Californië). In 1984 werd hij hoogleraar aan de faculteit politieke wetenschappen van de Universitaire Instelling Antwerpen en doceerde ook aan het Antwerpse HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool. In oktober 2001 ging hij op emeritaat maar bekleedde in het academiejaar 2004-2005 de Calewaert-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot 2006 was hij lid van de commissie-Bossuyt voor normen en waarden.

Hij publiceerde …Lees verder op Wikipedia