Boek
Nederlands

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog : van de eerste ruzie tot het laatste kanonschot

Luc Panhuysen (samensteller), René Van Stipriaan (samensteller)

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog : van de eerste ruzie tot het laatste kanonschot

Ruim honderd ooggetuigenverslagen van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), voorzien van korte inleidingen.
Titel
Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog : van de eerste ruzie tot het laatste kanonschot
Samensteller
Luc Panhuysen René Van Stipriaan
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 2018
335 p. : ill.
ISBN
9789021415383 (paperback)

Besprekingen

Beide samenstellers schreven meerdere boeken over de Gouden Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog wordt beschreven aan de hand van ooggetuigenverslagen (met plaats en datum) die door de auteurs zijn voorzien van een korte inleiding die context en duiding geeft. De niet minder dan 132 verslagen zijn ingedeeld in: voorspel (1558-1568), opstand en chaos (1568-1600) en oorlog en uitputting (1600-1648). De aangehaalde gebeurtenissen verhalen natuurlijk over de ijkpunten van de oorlog, zoals het uitmoorden van Naarden, de watergeuzen in Den Briel, de executie van Egmond en Horne en de Spaanse Armada, maar ook minder bekende verhalen over een wolvenplaag in Vlaanderen, een preek op schaatsen, de minachting van een Poolse koningin voor het Nederlandse theater en soldaten die hun eigen bier brouwen. Enkele gebeurtenissen worden door meerdere ooggetuigen besproken (slag bij Duins, Van Oldenbarnevelt). Voorzien van diverse kaarten en illustraties in zwart-wit. Met een beknopte verklarende w…Lees verder

Over Luc Panhuysen

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Addie Schulte

Lucas Henricus Maria (Luc) Panhuysen (Den Haag, 1962) is een Nederlands historicus en journalist.

Leven en werk

Panhuysen studeerde geschiedenis. Hij werkte daarna tien jaar als journalist bij het Parool en de Groene Amsterdammer. Zijn eerste historische publicaties betroffen minibiografieën van Rousseau en Lord Byron. Zijn studie over de wederdopers werd herdrukt en gevolgd door een aparte uitgave over Jan van Leiden, een van de radicale leiders van de wederdopers. Vervolgens schreef hij een omvangrijke dubbelbiografie over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. Over het 'Rampjaar' 1672, waarin zij vermoord werden, verscheen in 2009 zijn historische studie Rampjaar 1672. Naar aanleiding van zijn studie over de gebroeders de Witt werd eind 2005/begin 2006 in het Dordrechts Museum een tentoonstelling gehouden met als titel Gebroeders de Witt: macht en onmacht in de gouden eeuw. Panhuysen vervulde d…Lees verder op Wikipedia