Boek
Nederlands
Een ridder gaat op een geheime missie met de zoon van een smid. Eerste deel van een trilogie.
Extra onderwerp
Ridderromans, Koning Arthur, Romans
Titel
Duisternis
Auteur
Luc Huybrechts
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001
359 p.
ISBN
90-295-2219-4

Besprekingen

Je hoort wel eens beweren dat het hedendaagse auteurs aan aanknopingspunten en deugdelijke bronnen ontbreekt om zich in te leven in de geestesgesteldheid en de levenswijze van de vroegmiddeleeuwse mens. Met Duisternis, een eerste deel van de trilogie 'Het vijfde testament', weerlegt Luc Huybrechts die visie met een geslaagde combinatie van mythe en feiten. Middels dit qua inhoud en vorm rijk geschakeerde eerste luik, wordt de lezer nieuwe inzichten geboden in de thematiek van de graalridders; een visie die het midden houdt tussen historische realiteit, de Arthurlegenden en een kleurrijke, maar tevens genuanceerde verbeeldingskracht. Centraal staat de queeste van ridder Bohort, die de zoon van de smid komt halen, aan wie een vooralsnog geheimzinnige missie is opgedragen. Deze ontmoeting is het begin van een zwerftocht die hen door het door Germanen en Gallo-Romeinen bevochten Europa voert -- van Valkentoren in Saksisch gebied tot Condevincum (Nantes) in Neustrië -- naar een lot…Lees verder
Dit forse boek wordt aangekondigd als het eerste deel van een trilogie. Het speelt in de vroege middeleeuwen, zo rond het jaar 550, en is deels historisch, deels fantasie. En aan anachronismen (die overigens niet echt hinderlijk zijn) is geen gebrek. Dit deel beschrijft de tocht van een ridder met de zoon van een smid wegens een geheime missie. Zij zwerven door België en Noord-Frankrijk, met name Bretagne, vechtend met Saksen en Galliërs. De Ridders van de Ronde Tafel treden op naast andere mythologische figuren. Echt heel spannend is het verhaal meestal niet, maar het houdt de lezer zeker geboeid. Het slot van dit deel blijft wel een beetje erg in legendesfeer hangen. Het hele relaas is wetenschappelijk goed onderbouwd, terwijl de fantasie toch veel ruimte krijgt. Op het omslag staan fragmenten uit het befaamde Book of Kells afgedrukt. Heel goed geschreven, trouwens. Kleine druk.