Boek
Nederlands

Emile, of Over de opvoeding

Emile, of Over de opvoeding

In de reeks:
Wat is de ideale opvoeding? Rousseau beantwoordt deze vraag aan de hand van een verhaal over Emile, een jongen die opgroeit in afzondering. Door hem af te schermen van de misvormende invloeden van de maatschappij, hoopt zijn gouverneur zijn natuurlijke neiging tot goedheid te ontplooien.
Titel
Emile, of Over de opvoeding / Jean-Jacques Rousseau
Auteur
Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Emile, ou De l'éducation
Editie
2de dr.
Uitgever
Meppel: Boom, 1983
420 p.
ISBN
90-6009-426-3

Besprekingen

Als geen ander werk heeft Rousseaus bildungsroman Emile, of Over de opvoeding (1762) de wijze beïnvloed waarop pedagogen over onderwijs en pedagogie zijn gaan nadenken. Sterker nog, het lijkt alsof de ideeën die erin aan bod komen alle concurrerende opvattingen met betrekking tot educatie vandaag naar de marge hebben verdrongen. De basisstelling is dan ook eenvoudig. Kinderen komen als sociale wezens ter wereld, maar worden geperverteerd door een boosaardige en onbegrijpende omgeving. Daarom moeten opvoeders kinderen onttrekken aan allerhande sociale keurslijven. Leerkrachten moeten jongeren niet instrueren, maar hen eerder begeleiden, hen leren hoe ze hun eigen goede aard en interesses kunnen ontplooien. Voorvechters van deze pedagogie gaan echter al te vaak voorbij aan het karakter van de auteur en het opzet van zijn werk.
Rousseau was 54 jaar oud toen een persoonlijk conflict met de Schotse filosoof David Hume in een publieke scheldpartij ontaardde. Eerder had hij Volt…Lees verder
Ook nu nog is de invloed van Rousseau (1712-1778) en zijn 'terug naar de natuur' onmiskenbaar. Representatief in dit opzicht is zijn 'Emile' (1762), monumentale verhandeling en roman ineen. De hier beschreven experimentele pedagogiek staat een natuurlijke, praktische opvoeding vanuit concrete situaties voor, waarin een zuigeling zich afgeschermd van culturele beïnvloeding kan ontwikkelen tot een rechtschapen, weerbaar mens in een zieke maatschappij. Enkele wijdlopige passages zijn in deze kundige vertaling overzichtelijk teruggebracht tot bondige samenvattingen. Dat de publicatie in het toenmalige ideologische spanningsveld nogal wat extreem rumoer veroorzaakte ligt voor de hand. De gedegen inleiding schetst het ontwikkelingstraject en de statuur van Rousseau, analyseert zijn opvattingen en de intrinsieke verwevenheid van zijn werk en biedt zicht op de receptie ervan: een typerend patroon van leven, werk en tijd. Bibliografie en noten completeren deze instructieve uitgave. De innige v…Lees verder

Over Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (Genève, 28 juni 1712 – Ermenonville, 2 juli 1778) was een baanbrekend filosoof en schrijver. Hij heeft invloed uitgeoefend op de literatuur, pedagogiek en politiek. Rousseau was behalve filosoof en pedagoog ook componist. Hij componeerde zeven opera's en andere muziekstukken. Tevens was hij een liefhebber van plantkunde. Hij is ook bekend om zijn persoonlijkheid. Rousseau begon zijn loopbaan als lakei, secretaris, huis- en muziekleraar.

Tot de meest spraakmakende en invloedrijke staatkundige geschriften uit de achttiende eeuw behoort zijn Het Maatschappelijk Verdrag, dat van invloed was op de Verklaring van de rechten van de mens en de burger uit 1789 in de Franse Revolutie en daarmee indirect op de latere Universele verklaring van de rechten van de mens (1948) en de Franse grondwet van 1791.

Als een van de eersten schreef hij een literaire autobiografie. Met zijn liefde voor de natuur stond Rousseau aan het begin van de Romantiek…Lees verder op Wikipedia