Boek
Nederlands

Odyssee : de terugkeer van Odysseus

Homerus (auteur), H.J.F. De Roy van Zuydewijn (vertaler)
Titel
Odyssee : de terugkeer van Odysseus / Homerus ; ingel. en vert. in Nederlandse hexameters door De Roy Van Zuydewijn, H.J.
Auteur
Homerus
Vertaler
H.J.F. De Roy van Zuydewijn
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1992 | Andere uitgaves
407 p.
ISBN
90-295-2057-4

Besprekingen

Geen werk uit de klassieke literatuur is in deze eeuw zo vaak in het Nederlands vertaald als Homerus' Odyssee. Het verhaal van de tocht van Odysseus, die na de beëindiging van de tien jaar durende Trojaanse oorlog nog even zo vele jaren moest dolen om zijn geliefde Ithaca te bereiken (een tocht die wel exemplarisch lijkt voor de levensweg van de mens), spreekt elke nieuwe lezersgeneratie weer aan. H.J. de Roy van Zuydewijn, die in 1980 al de Ilias vertaalde, heeft ook een versie van de Odyssee gemaakt, zoals dat voor hem is gedaan door grote vertalers als Aegidius Timmerman, P.C. Boutens, Jan van Gelder, Bertus Aafjes en recentelijk Imme Dros. Deze vertaling stelt eisen aan de lezer, onder meer door het taalgebruik, maar zij is over het algemeen zeer begrijpelijk. Het gebruik van de hexameter is (in tegenstelling tot wat bij Dros het geval was) technisch onberispelijk. Heel bijzonder is de uitvoerige inleiding. Dit alles maakt deze vertaling tot de beste in ons taalgebied. Kleine dru…Lees verder

Over Homerus

Homerus, ook wel Homeros (Oudgrieks: Ὅμηρος, Hómēros), was een Griekse dichter en zanger die leefde van ca. 800 v.Chr. – ca. 750 v.Chr. Hij vervaardigde epische gedichten, waarin hij een groot aantal overgeleverde heldensagen, godenverhalen en mythische vertellingen uit zijn cultuur verwerkte. Twee epische gedichten, de Ilias en de Odyssee, de oudst bekende en bewaard gebleven literaire werken van de Griekse letterkunde, worden aan hem toegeschreven. Hier bestaat echter al lange tijd grote onzekerheid over. Het wordt zelfs betwist dat beide werken door één auteur zijn vervaardigd.

Biografie

Over zijn geboorteplaats zijn de geleerden het oneens. Sommigen zeggen Smyrna, anderen het eiland Chios. Zijn naam werd reeds in de oudheid uitgelegd als een afleiding van "ὁ μὴ ὁρῶν", "de niet ziende", met andere woorden: zijn naam was een aanduiding dat hij blind was. Som…Lees verder op Wikipedia