Boek
Nederlands

James Joyce : een introductie

Geert Lernout (auteur)

James Joyce : een introductie

Inleiding tot leven en werk van de Ierse schrijver (1882-1941).
Onderwerp
Joyce, James
Extra onderwerp
letterkunde, Ierse letterkunde
Titel
James Joyce : een introductie
Auteur
Geert Lernout
Taal
Nederlands
Editie
2de, herz. dr.
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2002
238 p.
ISBN
90-253-3152-1

Besprekingen

James Joyce (1882-1941) wordt geacht de belangrijkste schrijver van deze eeuw te zijn. Er wordt vandaag de dag meer over zijn oeuvre geschreven dan over dat van welke andere literaire auteur ook. Dat het Engels daarvoor de geijkte voertaal is, moet blijken uit het beperkte en meestal gedateerde aanbod in het Nederlands. Naar aanleiding van de lang verwachte en spraakmakende publikatie van de nieuwe Ulysses-vertaling van Paul Claes en Mon Nys, tekent Geert Lernout voor de eerste degelijke en uitgebreide Joyce-monografie in het Nederlands.

In James Joyce : schrijver bespreekt Geert Lernout -- docent Engelse en vergelijkende literatuur aan de UIA, waar hij het James Joyce Studiecentrum leidt -- het werk van Joyce min of meer chronologisch, in het licht van de ontwikkelingen die hij als schrijver en als mens heeft doorgemaakt. Met die keuze gaat Lernout lijnrecht in tegen de algemene opvattingen in de moderne literatuurwetenschap over de dood van de auteur en de daaru…Lees verder
De auteur is als hoogleraar Engelse en vergelijkende literatuur verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij ook het James Joyce Centrum leidt. Eerder vertaalde hij het enige toneelstuk van Joyce ('Exiles') en verzorgde hij de uitgave van de 'Finnegans Wake Notebooks'. Dit boek is een geactualiseerde herdruk van 'James Joyce, schrijver'*, dat bij verschijnen werd geprezen als één van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige inleidingen op het vaak als moeilijk beschouwde oeuvre van de grote Ierse schrijver (1882-1941). In het licht van de recente verschijning van de 'vernederlandsing' van 'Finnegans Wake'** zijn met name de hoofdstukken over de werkwijze bij en het ontstaan van 'Ulysses' en de 'Wake' bijzonder interessant en verhelderend. Enkele onjuistheden uit de vorige druk zijn - op een kleinigheid na - verbeterd (Michael Collins was nooit 'premier van de Ierse Vrijstaat', blz. 176). Zeer geschikt als achtergrondinformatie t.b.v. literatuurlijsten voortgezet onderwijs (oo…Lees verder