Boek
Nederlands

Honderd jaar Nobelprijspoëzie

Erik Menkveld (samensteller)

Honderd jaar Nobelprijspoëzie

Bloemlezing van gedichten van de 24 met de Nobelprijs voor literatuur bekroonde dichters in de periode 1901-1996.
Titel
Honderd jaar Nobelprijspoëzie / samenst. en inl. Erik Menkveld
Samensteller
Erik Menkveld
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2000
142 p.
Aantekening
Latere uitg. o.d.t. : De beste Nobelprijspoz̊ie
ISBN
90-290-6826-4

Besprekingen

Dit boekje verzamelt een aantal gedichten van de 24 auteurs die voor hun poëtisch werk met de Nobelprijs werden bekroond. Wat allereerst opvalt aan dat lijstje, is de relativiteit van zelfs die roem; heel wat dichters behoren nauwelijks nog tot de literaire canon in onze dagen (Prudhome, Spitteler...). Daar staat echter tegenover dat monumenten als Tagore, Yeats, Eliot, Neruda en Heaney in deze bloemlezing hun indrukwekkende lyriek ten volle kunnen demonstreren. In dit opzicht is een boekje als dit zowel interessant vanuit literair als vanuit historisch perspectief. Menkveld heeft het gros van deze vertalingen bij elkaar gesprokkeld uit eerdere edities (o.a. het onvolprezen 'Pantheon der Nobelprijswinnaars' dat ooit nog in Vlaanderen, bij Heideland, verscheen); een enkele keer betreft het een vertaling die eerder in een literair tijdschrift verscheen. Zowel de naam van de vertalers als de gehanteerde vertaalstrategie is bijzonder divers; ook in dit opzicht is dit boekje niet onintere…Lees verder
Samensteller Erik Menkveld heeft in deze bloemlezing proeven van werk van de vierentwintig met de Nobelprijs bekroonde dichters uit de twintigste eeuw bijeengezet (per dichter meer gedichten). Een interessant initiatief, want daarmee haalt hij een aantal zeer in de vergetelheid geraakte poëten naar de oppervlakte. Wie was Carducci? En wie was A. Sully Prudhomme, de allereerste gelauwerde ooit? Hij gist naar de reden waarom nooit een Nederlander deze prijs heeft gehad, noch een Vlaming. Vertaalde dichters hebben een voorsprong. En poezië die van oorsprong al in het Duits, Zweeds en Engels is verschenen (talen die bekend zijn bij de Zweedse Academie) maakt zelfs nog meer kans, want een vertaling is vaak weer een verbleking van het origineel. Toch hebben moeilijk te vertalen dichters als Brodsky de prijs ook gekregen. De lijst is imposant en veelzijdig, met o.a. Heany, Paz, Milos, Montale, Neruda, Nelly Sachs, Seferis, T.S. Eliot, Yeats en Tagore. Naar jaartal van hun bekroning worden de…Lees verder

Over Erik Menkveld

CC BY 3.0 - Foto van/door Maria Vlaar

Erik Jan Willem Menkveld (Eindhoven, 25 april 1959 – Amsterdam, 30 maart 2014) was dichter, romancier en criticus.

Leven en werk

Erik Menkveld werd geboren in Eindhoven maar bracht zijn lagereschooltijd in Tanzania en Ghana door. Bij terugkomst in Nederland verhuisde het gezin naar Driebergen-Rijsenburg. In het naburige Doorn bezocht hij het Revius lyceum. Hij studeerde vervolgens Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie vond hij werk als redacteur van uitgeverij De Bezige Bij waar hij (van 1987 tot 1998) onder andere het poëziefonds beheerde. Van 1998 tot 2002 was hij organisator en programmamaker bij Poetry International in Rotterdam. Daarna was hij vooral actief als zelfstandig schrijver. Van 2000 tot 2007 was hij redacteur van het literaire tijdschrift Tirade. In 2003 en in 2012 was hij jurylid van de P.C. Hooftprijs, en in 2003 ook van de VSB Poëzieprijs. Sinds 2009 was hij actief als poëziere…Lees verder op Wikipedia