Boek Nederlands

De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen

Els De Bens (auteur), Karin Raeymaeckers (auteur)

De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen

Els De Bens (auteur), Karin Raeymaeckers (auteur)
Het standaardwerk over de geschiedenis en de meest recente ontwikkelingen van de pers.De pers in België is het standaardwerk over de Belgische dagbladpers en het is uniek als volledig overzicht. Deze derde editie is helemaal up-to-date gemaakt en dus onmisbaar om nieuwe tendensen te duiden: verschuivingen binnen de mediagroepen, ambities van Belgische krantengroepen om over de landsgrenzen heen ui
Onderwerp
Pers ; België
Titel
De pers in België : het verhaal van de Belgische dagbladpers : gisteren, vandaag en morgen
Auteur
Els De Bens Karin Raeymaeckers
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2007
504 p. : ill.
ISBN
9789020962505 (hardback)

Besprekingen

Els de Bens, doctor in de communicatiewetenschappen, gewoon hoogleraar en decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent, vindt dat de dagbladpers springlevend is, zich uitstekend tussen de andere media (radio en televisie) heeft weten te handhaven en nog een mooie toekomst voor zich heeft. Zij concentreert haar verhaal vooral op de 19de en 20ste eeuw. Wat daaraan aan 'tijdinghen' en 'couranten' in onze contreien is voorafgegaan, heeft ze summier afgedaan, met veel verwijzingen naar wijlen professor Theo Luykx. Dat is begrijpelijk omdat de auteur duidelijk haar inspanningen heeft willen sparen en pas echt op dreef is gekomen bij de beschrijving van wat in 1830 is begonnen met de Belgische Grondwet, die de pers een voorheen nooit geziene vrijheid bood.

Die eerste dagbladen waren nochtans onderworpen aan zegelrechten, ze verschenen voor een beperkt en voornamelijk Franssprekend publiek. De kranten waren toen zeer politiek ingesteld. Zij die ze…Lees verder
In 1997 verscheen de eerste editie van deze monumentale studie. Sindsdien is er genoeg veranderd in de eigendomsverhoudingen, de strijd om de lezer, het uitzicht en de inhoud van onze geschreven informatie, dat een herwerking en updating zeer gewenst was. Deel I bevat een historisch overzicht vanaf de zestiende eeuw, de concentratie, de huidige eigenaars, inkomsten en uitgaven, oplagecijfers, marketing, technologische innovaties, profiel van de journalisten, overheidssteun. Jammer dat men in 2001 nog werkt met peilingen van 1991 en dat er geen informatie beschikbaar is voor Wallonië, waar dit soort onderzoek nog opgestart moet worden. Spijtig ook dat de meeste kranten via facelifts, kleurenfoto's, nieuwtjes over 'human interest stories', rampen en misdaden en allerlei bijlagen vooral mikken op meer lezers en niet op meer kwaliteit. Deel II is een grondige doorlichting van de persgroepen: geschiedenis, lezerspubliek, adverteerders etc. De bibliografie is omvangrijk; een register ontbre…Lees verder