Boek
Nederlands

Wij hebben Hem herkend : gelovigen getuigen : een IPB-werkboek

Claire Vanden Abbeele (auteur), D. Alliet (auteur), Piet De Baets (auteur)

Wij hebben Hem herkend : gelovigen getuigen : een IPB-werkboek

Dertig rooms-katholieken leggen persoonlijk getuigenis af van hun geloof en vertellen welke geloofsontwikkeling ze hebben doorgemaakt.
Titel
Wij hebben Hem herkend : gelovigen getuigen : een IPB-werkboek / Claire vanden Abbeele, Daniel Alliet, Piet De Baets ... [et al.]
Auteur
Claire Vanden Abbeele D. Alliet Piet De Baets
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2001
197 p.
ISBN
90-5826-122-0

Besprekingen

Dit boek, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Interdiocesaan Pastoraal beraad (IPB), bundelt teksten van allerlei mensen die hun persoonlijk geloofsverhaal vertellen. Het individuele levensverhaal van gelovigen is geen 'model', maar een concrete dynamiek, resultaat van het Grote Verhaal dat de geloofstraditie aanbiedt door de eeuwen heen. Zo is ook dit boek een pêle-mêle vol familiefoto's, heel verschillende mensen met toch allemaal iets gemeenschappelijks: hun betrokkenheid op het mysterie van het leven zoals het in Christus is doorgebroken.

Achtentwintig mannen en vrouwen komen achtereenvolgens aan bod in een korte getuigenis van hun geloofsverhaal. Het zijn meer of minder bekende Vlamingen: bedrijfsleiders, economisten, politici, journalisten, kunstenaars. Zij getuigen over wat het voor hen betekent vandaag christen te zijn. Het is deugddoende lectuur, en in een 'aarzelende' kerkelijke tijd is het goed te kunnen grasduinen bij medegelovigen van alle…Lees verder
Dit boek is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad in België (IPB), vanuit de achtergrond dat alle gelovigen een zelfstandig eigentijds aanvoelen ("sensus fidei") hebben in het verwoorden van hun katholieke geloof. Dat heeft geleid tot een dertigtal "ego-documenten" van katholieke leken en priesters van verschillende (intellectuele) komaf over het geloof in hun leven. Daarbij kan men stellen, dat het aantal beter geschoolden vooral qua verwoording beter op de voorgrond treedt. Omdat de invalshoek van alle auteurs verschillend is, kan men dit boek beter in delen lezen in plaats van het in één keer uit te lezen. Ieder deel past namelijk bij een persoonlijke verschillende levenservaring van verschillende mensen. Vanuit die achtergrond kunnen sommige stukken ook goed bij de inleiding van een preek gebruikt worden, als voorbereiding voor het bespreken van een thema dat men zou willen bespreken. Het boek zal waarschijnlijk vooral oudere gelovigen aa…Lees verder