De bibliotheek geeft je de mogelijkheid om mee te bouwen aan haar collectie.

Je kan suggesties doen voor de aankoop van boeken, cd's, dvd's, games, tijdschriften, ...

Alle voorstellen worden gewikt en gewogen. De bibliotheek behoudt zich het recht voor om een suggestie al dan niet aan te kopen.
Anonieme suggesties worden niet behandeld.

Hoe?

Voorkeur
  • Via het e-formulier, kies onder categorie: aankoopsuggestie
Andere manieren
  • Via mail met vermelding van titel, auteur/uitvoerder en eventueel EAN-code
  • Verspreid over de bibliotheek vind je kaartjes voor aankoopsuggesties. Je kan deze voorstellen doorgeven aan de infobalie.

Prijs?

Een aankoopsuggestie doorgeven is gratis.

Je kan op het formulier ook aanduiden of je de suggestie wil reserveren. In dit geval wordt jouw suggestie als een reservering behandeld en betaal je bij het afhalen de gewone reserveringskost: 1 euro.